top of page
Misija škole

 

Otvoreni smo za saradnju sa svim akterima škole. Jedinstveno delujemo u pružanju podrške i podizanju kvaliteta školskih postignuća učenika kroz nastavu, raznovrsne vannastavne aktivnosti i tako jačamo njihovo samopouzdanje i kreativnost.

“I od sebe i od škole, hoću više, hoću bolje”

Naša škola "Šamu Mihalj"

ZAPOSLENI

DIREKTOR

Monika Tufegdžić

SEKRETARIJAT

Timea Biro Horvat, Kristina Čanak, Drapšin Tijana,

Kristina Francia Banjac, Kosica Pjevač

UČITELJI

Gabriela Boldižar, Edit Farkaš, Čila Kovač, Zorica Latinović, Maria Lukač, Nataša Mihailović Melinda Pap, Dora Poljak Juliana Rac Borbaš, Zoran Tapavički, Aranka Topolčanji, 

Edit Vajda, Diana Varnju, Olgica Vlaškalin

NASTAVNICI

Ervin Albahari, Katarina Obradović Bene, Aniko Budimlić,  Kristina Sekač Čabi, Marta Hodi Čapo, Tibor Dostan,

Atila Fleis, Roža Gulič, Aniko Hegeduš, Livia Hegeduš,    Kornel Horak, Daniela Horvat Denkovič, Laslo Horvat, Aleksandar Ikić, Dragoljub Jovanović, Žužana Joža,

Ksenija Stakić, Olivia Maus, Jovana Mrđanov, Erika Nača,

Ester Ujhazi Nađnemedi, Danijela Panić, Jelena Popov,

Ljiljana Repanovć, Tinde Rajšli, Tamaš Serda, Sabolč Sirbik, Roland Šuranji, Valentin Varga, Robert Varnju, Milenko Vasić,

Nadica Vučković, Jelena Zelenović, Kornelija Želi

OSOBLJE

Milan Andrić, Maria Filep, Izabela Flajs, Laslo Lenđel,

Andrea Šliter, Jožef Šliter, Zorica Šuljok, Karolina Vladić,

Katica Zorad

Osnovna škola“Šamu Mihalj” u Bečeju  se nalazi u centru  III Mesne zajednice, a izdvojeno odeljenje škole sa četiri odeljenja u naselju Poljanica. Nosi ime velikog borca iz Drugog svetskog rata. Borac je rođen u Bačkom Petrovom  Selu. Naša ustanova je radila pre 1940-e godine. Od 1959. godine zgrada je više puta dograđivana u skladu sa potrebama. Učenicima su na raspolaganju kabineti za nastavu, renovirana fiskulturna sala, funkcionalna bibilioteka, dnevni boravak, trpezarija.

Mi smo dvojezična škola, Dan škole obeležavamo na Dan tolerancije 16. novembra.

U školi je trenutno zaposleno 63 radnika, od toga neposredno u nastavi radi 48. U preostalim segmentima rada škole raspoređeno je 15 radnika: stručna služba, administrativno-finansijska služba i pomoćno osoblje. 

colorful-stationary-school-supplies-2021-08-28-18-11-06-utc.jpg

  1. Kao lice za zaštitu podataka o ličnosti OŠ“ŠAMU MIHALj“ Bečej određena je  zaposlen Kosica Pjevač, na radnom mestu sekretar škole. 

 

  2. Lice za zaštitu podataka o ličnosti obavlja poslove zaštite podataka o ličnosti na adresi sedišta  OŠ“ŠAMU MIHALj“ Bečej koja se nalazi u Bečeju, Trg bratstva jedinstva 2, i ima posebno izdvojeno odeljenje škole na Poljanici a može se kontaktirati i putem telefonskog broja 021/6912344  ili imejl adrese ossamub@mts.rs .

 

  3. Informator o radu:

Možete pogledati na sledećem linku: https://informator.poverenik.rs/informator?org=3c6ebroWwdXp4Yqp7

KONTAKTIRAJTE NAS!

Trg Bratstva i Jedinstva 2, Bečej, Serbia

021 6912344

bottom of page